19 odsłon

Struś Mikołaj

Struś Mikołaj herbu Korczak (1577-1627), polski szlachcic, kasztelan kamieniecki (1627), starosta halicki (1619-1627), starosta chmielnicki, lubaczowski, śniatyński i kołomyjski (1619), starosta łojohorski i lubecki, pułkownik, komendant polskiego garnizonu na Kremlu (1612), eksporter wołów z południowo-wschodniej Polski

Jan Baszanowski Handel wołami w Polsce w XVI-XVII wieku – 193t