6 543 odsłon

Na skróty…

To niemożliwe, aby nie było błędów… czekam niecierpliwie!

Ignacy Schiper Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich” tom II
Ignacy Schiper „Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich” tom I
Adam Szelągowski „Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski
Emmanuel Małyński „Nowa Polska
Gabriel Maciejewski Socjalizm i śmierć tom II
Herman Zdzisław Scheuring „Czy królobójstwo
Ignacy Mościcki „Autobiogafia
Okraina Królestwa Polskiego
Adam Szelągowski „Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce
Wojciech Zaleski „Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806
Wojciech Zaleski „Tysiąc lat naszej wspólnoty
Gabriel MaciejewskiNiedźwiedź i róża czyli tajna historia Czech” – bez numerów stron
Hipolit-Korwin Milewski O straszliwych niebezpieczeństwach rewolucji rosyjskiej
ks. Franciszek Borowski „Dekret kasacyjny z r. 1819
Gabriel Maciejewski Socjalizm i śmierć tom I
Wacław Bliziński „Wspomnienia z mego życia i pracy
Jan Baszanowski „Handel wołami w Polsce w XVI-XVII wieku
Gabriel Maciejewski „Polskie Historie” tom III
Gabriel Maciejewski „Opowieści Amerykańskie” tom IV
Hipolit Korwin-Milewski „Siedemdziesiąt lat wspomnień” tom 1
Hipolit Korwin-Milewski „Siedemdziesiąt lat wspomnień” tom 2
Edward Woyniłłowicz „Wspomnienia” tom 1
Edward Woyniłłowicz „Wspomnienia” tom 2


* – za pośrednictwem Kontakt* można przesyłać wszelkie uwagi na temat dostrzeżonych błędów