118 odsłon

Ronikier Adam Feliks

Ronikier Adam Feliks herbu Gryf (1881-1952), polski hrabia, konserwatywny działacz społeczny i polityczny, współzałożyciel SN, prezes RGO, członek Korporacji Akademickiej „Arkonia”, członek Zarządu Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej (1916), pracownik Komisji do spraw Jeńców TRS, przedstawiciel Rady Regencyjnej w Berlinie (1918), jeden z organizatorów Rady Głównej Opiekuńczej, później prezes (1916-1918), 1. prezes RGO (1940-1943), w imieniu AK negocjował ewakuację Niemców z Warszawy (lipiec 1944), właściciel dóbr Ryki, obywatel ziemski guberni siedleckiej (1909)

daleki kuzyn: Ronikier Bogdan Maria Wincenty Jaxa-

Gabriel Maciejewski Baśń jak niedźwiedź – Socjalizm i śmierć tom I – 30