Doktorat Ryszarda Natusiewicza
pod tytułem
„Adaptacja staromiejskiego placu Nowy Targ
we Wrocławiu na współczesny zespół mieszkaniowy”

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Doktorat_RN_0_okładka
583 X 800
90 KB
Doktorat_RN_0_tytuł
558 X 800
78 KB
Doktorat_RN_0_tytuł-2
557 X 799
91 KB
Doktorat_RN_01
549 X 799
86 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Doktorat_RN_02
568 X 800
106 KB
Doktorat_RN_03
555 X 799
109 KB
Doktorat_RN_04
562 X 800
108 KB
Doktorat_RN_05
562 X 800
113 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Doktorat_RN_06
560 X 800
110 KB
Doktorat_RN_07
559 X 799
105 KB
Doktorat_RN_08
562 X 800
110 KB
Doktorat_RN_09
555 X 800
107 KB
This gallery created with
Express Thumbnail Creator
(this message does not appear in the licensed version)