List otwarty do prezydenta Wrocławia

Nie tędy droga?

    Działając w imieniu własnym oraz niżej podpisanych mieszkańców ul. Saperów we Wrocławiu ponownie proszę Pana Prezydenta o spowodowanie zakazu ruchu samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu budowy Centrum Handlowego Carrefour od strony ulicy Saperów, a ponadto o naprawienie, nam mieszkańcom, wyrządzonych szkód.
    Trwająca od ponad roku budowa Centrum Handlowego przy ul. Hallera 42 jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców domów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Najpierw burzono stare obiekty z kominami fabrycznymi, kruszono bloki i płyty betonowe, rozbierano konstrukcje stalowe, a potem to wszystko wywożono. Robiono także głębokie wykopy pod budowę nowych obiektów i wywożono duże ilości ziemi. Następnie ciężkimi zestawami zwożono materiały budowlane i gotowe elementy konstrukcyjne. Na naszej ulicy, nieprzystosowanej do ciężkich samochodów, działy się wręcz dantejskie sceny. (....).
    Od kwietnia na Saperów ruch związany z budową Carretoura się zmniejszył, ale nadal jest bardzo uciążliwy. Obawiamy się jednak, że po uruchomieniu centrum sytuacja może się znacznie pogorszyć. Prosimy więc mając na uwadze nasze zdrowie. nasze mienie, spokój i bezpieczeństwo oraz ogólnie rozumiane względy ekologiczne - o zlikwidowanie od tej strony dojazdu do Carrefoura.
 

Jan Borek 
oraz 97 mieszkańców ulicy Saperów
(podpisy czytelne)

Przedruk za “Słowo Polskie” z dnia 11 czerwca 1999

Strona główna