Komisja Rewizyjna przekazała wczoraj wnioski na temat Carrefoura prezydentowi, ale utajniła je przed mediami

Hipermilczenie komisji

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej wczoraj przyjęła ostateczne wnioski dotyczące działań Zarządu Miasta w sprawie pozwolenia na budowę hipermarketu Carrefoura. Jak powiedział nam Michał Gabryel, przewodniczący komisji, wnioski od razu przekazano prezydentowi, ale uchwalono, że członkowie komisji nie będą na razie udzielać dziennikarzom żadnych informacji na ten temat.

Przypomnijmy, w poniedziałek opublikowaliśmy artykuł "Hiperbłąd prezydenta", w którym ujawniliśmy, że już w lipcu Komisja Rewizyjna sformułowała wnioski w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę francuskiego hipermarketu Carrefoura. Według dokumentu który uzyskaliśmy, w lipcu komisja stwierdziła, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji hipermarketu Carrefoura złamane zostały przepisy prawa i podstawowe zasady samorządności.
    Jednoznacznie stwierdzono, Rada Miasta nie została poinformowana o konieczności zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym naruszono obowiązujące przepisy. Ustalono też, że przed wydaniem pozwolenia nie wzięto pod uwagę opinii rad osiedla, które protestowały od razy, kiedy tylko się dowiedziały o decyzji o budowie hipermarketu.
    Mieszkańcy ulicy Hallera od września ubiegłego roku próbowali się odwoływać od decyzji prezydenta twierdząc, że naruszone zostało prawo. Twierdzili oni, że przed wydaniem pozwolenia na budowę hipermarketu nie zmieniono planu przestrzennego zagospodarowania. W planie bowiem teren pod inwestycję przeznaczony był na cele specjalne, wojskowe. Dodatkowo zwracali uwagę na to, że lokalizowanie hipermarketu przy samej obwodnicy zahamuje jej przelotowość.
    Jednak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, i Wydział Architektury" Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej nie znalazły podstaw do uchylenia decyzji prezydenta.
    Dopiero wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, do których dotarliśmy, potwierdzają, że mieszkańcy się nie mylili.
    Jednak te wnioski do tej pory nie zostały przez komisję ujawnione. Gdy "Słowo" jako pierwsze podało je do publicznej wiadomości, w innych mediach pojawiły się informacje, że kontrola komisji dopiero się rozpoczęła.
    Tymczasem wczoraj komisja zdecydowała się przekazać pokontrolne wnioski prezydentowi. Nie wiemy jednak, czy pokrywają się one z tymi, które są w naszym posiadaniu. Komisja bowiem przyjęła wczoraj uchwalę, że w związku z zamieszaniem w mediach po naszej publikacji, utajni przed dziennikarzami wszystkie informacje związane z kontrolą.
    Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że członkowie komisji chcą upublicznić wnioski dopiero po spotkaniu z prezydentem.
    Mieszkańcy bloków przy ul. Hallera, naprzeciwko Carrefoura, i domów przy ul. Saperów zamierzają złożyć w sądzie cywilne pozwy przeciwko Zarządowi Miasta o odszkodowania za obniżenie wartości mieszkań.
 

Joanna Kuciel

Przedruk za “Słowo Polskie” z dnia 29 października 1999

Strona główna