Wnioski z dyskusji na teat ochrony zabytków architektury przemysłowej we Wrocławiu w dniu 8 listopada 1999

Dyskusja została przeprowadzona w następstwie wizji lokalnej w byłej Rzeźni Miejskiej.
W dyskusji wzięli udział prócz radnych z Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury, przedstawiciele Zarządu Miasta oraz Biura Rozwoju Wrocławia. W wyniku dyskusji uzgodniono następujące zagadnienia:
 

1. Zabytki architektury przemysłowej są dziedzictwem historii tak samo jak zabytki architektury sakralnej, mieszkaniowej czy władz miasta i powinny być chronione w podobny sposób.
 

2. niezbędne jest zinwentaryzowanie zabytków architektury przemysłowej w mieście.

3. Zdając sobie sprawę z tego, że nie jest możliwe zachowanie wszystkiego, należy zinwentaryzowane zabytki sklasyfikować według ich wartości i możliwości wykorzystania w nowych funkcjach.

4. Zabytki najwyższej kategorii powinny zostać objęte ochroną konserwatorską.

5. Należy rozważyć wykorzystanie zabytków w przyszłych inicjatywach miejskich, takich jak wystwa EXPO.

6. Dla sprecyzowania zadań należy zwołać otwarte spotkanie z udziałem Zarządu Miasta, biura Rozwoju Wrocławia i Urzędu Konserwatora Miejskiego.

Strona główna