Wrocław, 7 stycznia 2000 roku
Marek Natusiewicz
Komisja Rozwoju
Przestrzennego i Architektury
Rady Miejskiej
 
Prof.Andrzej Baborski
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Przestrzennego
i Architektury

dotyczy: planu pracy w roku 2000
 

  W nawiązaniu do programowego posiedzenia Komisji w dniu 20 grudnia 1999 roku
proponuję do dyskusji treść poniższego dokumentu:
"Komisja RPiA wnosi o podjęcie uchwały RM w sprawie uporządkowania gospodarki przestrzenią we Wrocławiu. Oto zalecane działania:

1. Przegląd zgodności danych w odniesieniu do wszystkich terenów (akty własności, podkłady
itp.itd.) - termin do ... - wykonanie Urząd Miejski.

2. Zmiana statutu Biura Rozwoju Wrocławia w kierunku powołania pracowni studiów jako
Zespołu Generalnego Autora Planu - wykonanie: powołane ciało doradcze (SARP,TUP, itp.itd)

3. Opracowywanie cząstkowych planów łączonych w jeden dokument prawny (plany
charakterze regulacyjno-porządkowym) - odpowiedzialne: BRW.

4. Opracowanie standardowych procedur:
  - przygotowanie do sprzedaży, komasacje gruntów itp.itd;
  - schematy funkcjonalne wnętrz blokowych;
  - sytuacje wyjątkowe.
 - Komisja RPiA we współpracy z Urzędem Miasta.

5. Odpowiedzialny za realizację w/w - pion wiceprezydenta Andrzeja Jarocha."

     Ze względu na złożoność problemu celowym jest analizowanie spraw precedensowych (we
współpracy z odpowiednimi wydziałami UM).
 

pozostaję z poważaniem
/./
Marek Natusiewicz

Strona główna