Wrocław, 31 maja 2000 roku
Marek Natusiewicz
Komisja Rozwoju
Przestrzennego i Architektury
Rady Miejskiej
 
Prof.Andrzej Baborski
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Przestrzennego
i Architektury

dotyczy: oceny pracy Zarządu w 1999 roku

W związku z wypowiedzią Architekta Miasta w dniu 29 maja 2000 roku (w obecności Wiceprezydenta Andrzeja Łosia) a dotyczącą „specjalnej ścieżki prowadzenia spraw dla szczególnie ważnych inwestorów" proszę Pana Przewodniczącego o uzyskanie wykazu tych „ważnych inwestorów” wraz z podaniem adresu i rodzaju inwestycji oraz spisem poinformowanych stron.

pozostaję z poważaniem

Marek Natusiewicz