Wrocław, 31 maja 2000 roku

Marek Natusiewicz
Komisja Rozwoju
Przestrzennego i Architektury
Rady Miejskiej
 
 

Prof.Andrzej Baborski
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Przestrzennego
i Architektury

dotyczy: oceny pracy Zarządu w 1999 roku
 

W związku z wypowiedzią Architekta Miasta w dniu 29 maja 2000 roku qdotyczącą uchylania przez SKO decyzji Wydziału Architektury powołujących się w uzasadnieniu na „ład przestrzenny" proszę Pana Przewodniczącego o uzyskanie wykazu tych decyzji.

pozostaję z poważaniem

Marek Natusiewicz
 

do wiadomości:
Zarząd Oddziału SARP we Wrocławiu