PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

ul.Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
tel.(071) 44 17 47

 
Wrocław, 19 listopada 1999 r.

 
 
BRM-071/1538/99 Pan
Marek Natusiewicz
Komisja Rozwoju Przestrzennego 
i Architektury

 
 
    W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 17.111999 roku w sprawie zbadania zgodności procedur decyzyjnych z treścią uchwały Rady Miejskiej nr XI/379/99 z dnia 8.08.1999 roku, uprzejmie informuję, że w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia nr 8 z dnia 30.09.1999 roku poz. 400 zamieszczone zostało obwieszczenie sprostowania błędu dot. przedmiotowej uchwały.

  
/./
Jarosław Obremski
zał.Biuletyn
400
Obwieszczenie
Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 września 1999 roku

w sprawie sprostowania błędu

     W uchwale nr XI/379/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej
części obszaru Starego Miasta - Rejon Rynku i placu Solnego (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia nr 7, poz. 336) prostuje się błąd poprzez wykreślenie z podstawy prawnej tej uchwały art. 13 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
Jarosław Obremski

Strona główna