Wrocław, 26 listopada 1999 r.
Marek Natusiewicz
członek Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Architektury
Rady Miejskiej Wrocławia
  
Pan Jarosław Obremski
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia

 

 dotyczy: uchwały nr XI/379/99 z dnia 8.08.1999

1. Dziękując za natychmiastową odpowiedź (BRM-071/1538/99) na moje pismo z dnia 17
listopada 1999 w sprawie uchwały nr XI/379/99 z dnia 8.08.1999 podtrzymuję swoje wątpliwości co do poprawności procedur, w wyniku których z treści uchwały usunięto art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Oto powody mojej wątpliwości:

2.1. Na swoim posiedzeniu Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury przyjęła projekt uchwały z w/w artykułem. Komisja tym samym uznala ważność interesu publicznego na terenie objętym planem tj. rejonem poęudniowym Starego Miasta.

2.2. Z przesłanego biuletynu nr 8 z poz.400 wiemy jedynie o "prostowaniu błędu" nic natomiast nie wiemy o wymaganej w tej sytuacji autopoprawce. Z innych źródel wiem, że określenie "błąd" zastrzeżone jest dla określenia defektu stylistycznego a nie zmiany merytorycznej.

2.3. "Poprawienie błędu" nie zostało zamieszczone w biuletynie nr 7 zawierającym treść uchwały z "błędem" - może to stać się powodem sporego zamieszania interpretacyjnego.

2.4. Istnieje obawa, że do organu badającego zgodność uchwały RM z prawem dotarła uchwała z biuletynu nr 7 (tj. bez "poprawienia błędu").


3. Jak widać Pańska odpowiedź miast rozwiać początkowe wątpliwoci poszerzyła ich zasięg.

W nadziei na szybkie ich rozwikłanie oczekując odpowiedzi zgodnie z KPA
pozostaję z poważaniem
 

Marek Natusiewicz

do wiadomości:
1. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
2. Wiceprezydent Andrzej Jaroch
3. Radny Henryk Macała
4. Radny Grzegorz Stopiński
5. Stowarzyszenie Rodzina Polska
6. Wrocławski dziennik "Słowo Polskie"

Strona główna