1982 Koło Naukowe

 Koło Naukowe Rysowników Architektury powstało jako kontynuacja obozu rysunkowego (obowiązkowego dwutygodniowego pleneru po l roku) w roku 1982, po którym to grupa studentów prowadzona przez pracowników naukowych Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby zdecydowała nadal rysować w plenerze początkowo wrocławskim, a następnie poza Wrocławiem. Koło skupia studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Piękno architektury, to przedmiot zainteresowań przyszłych architektów, utrwalających to piękno w formie artystycznego zapisu – rysunku. Zadaniem zaś Koła jest doskonalenie warsztatu rysunkowego uczestników oraz ich uwrażliwienie plastyczne. Ekspozycje powstałych podczas plenerów rysunków oraz ich publikacje stanowią dodatkowy, utylitarny niejako aspekt działalności Koła – popularyzują one architekturę zabytkową i współczesną, służą ogólnemu rozwojowi osób oglądających i odbieraniu przez nich wrażeń estetycznych. Ekspozycje wewnątrzwydziałowe są okazją do oceny skuteczności stosowanych metod nauczania rysunku. Oto niektóre plenery Koła: Stary i Nowy Wrocław (1982-1983), Kraków i Racławice (1983-1984), Podhale (1984), Politechnika Wrocławska w rysunkach (1985), Szczytna'86, Oleśnica'87, Wałbrzych'87, Rybnik'88, Uniwersytet Wrocławski w rysunkach (1989), Suwalszczyzna'90, Stary Sącz'91, Elektrociepłownie Wrocławskie (1991), Jelenia Góra i okolice (1992), Gimnazjalny kościół św. Macieja cz.l, cz.ll (1994), Kraków – Wzgórze Wawelskie (1996).

Publikacje Koła:

1 2
Numer
WROCŁAW – KOŚCIÓŁ GIMNAZJALNY ŚW. MACIEJA CZ. I
WROCŁAW – KOŚCIÓŁ GIMNAZJALNY ŚW. MACIEJA CZ. II
OLEŚNICA – ZAMEK l MIASTO
SZCZYTNA
KRAKÓW
SUWALSZCZYZNA
PODHALE
NOWY WROCŁAW
STARY SĄCZ
STARY WROCŁAW
ZABYTKI TECHNIKI GÓRNICZEJ ROW
RACŁAWICE I OKOLICE
JELENIA GÓRA i OKOLICE
WROCŁAW
WROCŁAW Z PRZEŁOMU WIEKÓW
WZGÓRZE WAWELSKIE
KRAKÓW II
DOLNOŚLĄSKA RZEŹBA SAKRALNA
WROCŁAW – KOŚCIOŁY WIEKU XX
KSIĘGA JUBILEUSZOWA
RYNEK WROCŁAWSKI
RYSUNEK ODRĘCZNY
DETAL ARCHITEKTONICZNY
WROCŁAWSKIE WIEŻOWCE
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WE WROCŁAWIU
MODERNIZM WROCŁAWSKI
GARNIZONOWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WE WROCŁAWIU
OPERA WROCŁAWSKA I
KŁODZKO i DUSZNIKI
WROCŁAWSKA SZKOŁA RYSUNKU
TRZEBNICA – ZESPÓŁ KLASZTORNY
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
MOSTY WROCŁAWIA w rysunkach Kajetana Sadowskiego
WROCŁAW ŚREDNIOWIECZNY
KATEDRA WROCŁAWSKA l
WYSPY ODRZAŃSKIE
OPERA WROCŁAWSKA II
RATUSZ WROCŁAWSKI
KOŚCIOŁY
RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY
RYSOWANE DYPLOMY l
OD RYSUNKU DO DYPLOMU INŻ.ARCHITEKTA
DRZEWA
GŁOWY ŻYWE
GŁOWY RZEŹBIONE
POSTAĆ ŻYWA
POSTAĆ RZEŹBIONA
KRATY
POJAZDY
PLENERY KOŁA RYSOWNIKÓW ARCHITEKTURY
WYSTAWA W ARSENALE
MEBLE
ZWIERZĘTA
PORTALE
KOŚCIÓŁ ŚW.WOJCIECHA w rysunkach Kajetana Sadowskiego
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE
KOŚCIÓŁ NMP NA PIASKU
WYSPY ODRZAŃSKIE – DETAL ARCHITEKTONICZNY
ARCHIKATEDRA – WNĘTRZE
KOŁO RYSOWNIKÓW A.D.2000
STARY l NOWY WROCŁAW
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
PLAC DOMINIKAŃSKI 1953-2003
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE II
Muzeum Archidiecezjalne III
Program Zjazdu 1000-LECIE ARCHITEKTURY
L’ANNIVERSAIRE MILLENAIRE D’ARCHITECTURE
RYNEK WROCŁAWSKI l JEGO OTOCZENIE
DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI l
RYSUNEK WOJCIECHA OŻGI
DFN ‘2001 – UNIWERSYTET WROCŁAWSKI l
DFN ‘2001 – UNIWERSYTET WROCŁAWSKI II
DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI II
DFN ‘2001 – AULA LEOPOLDINA
PLAC DOMINIKAŃSKI NA EXPO 2002
PLAC DOMINIKAŃSKI WE WROCŁAWIU
UL.ŚWIDNICKA Z OTOCZENIEM
BAZYLIKA MNIEJSZA ŚW.ELŻBIETY l
ARSENAŁ
PLAC DOMINIKAŃSKI -GDAŃSK
UL.ŚWIDNICKA -GDAŃSK
WROCŁAWSKI PASAŻ ZAMKOWY
SPACEREM PO STARYM WILNIE
BAZYLIKA MNIEJSZA ŚW.ELŻBIETY II
PAMIĄTKA Z WILNA rysunki Krzysztofa Natusiewicza
SPACEREM PO STARYM WILNIE II
WROCŁAWSKA SZKOŁA RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO
WROCŁAWSKI PLENER’2005
GDAŃSK’2004 – OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KÓŁ NAUKOWYCH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.