1992-07-17 Opinia n/t profesury nadzwyczajnej WC

Kraków, 16.07.1992

Opinia
dotycząca dorobku twórczego i działalności
dydaktycznej doc.dr Ryszarda Natusiewicza
w związku z wnioskiem o powołanie wyż.wym.
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
Politechniki Wrocławskiej

W całokształcie procesu dydaktycznego prowadzącego od wykształcenia podczas studiów architektonicznych przyszłego architekta, nauczanie rysunku odręcznego stanowi, obol nauki projektowania, niezwykle istotna rolę. Prawidłowo prowadzone rozwija wrażliwość plastyczną, wyobraźnię przestrzenną, uczy analitycznego widzenia formy ucząc jednocześnie umiejętności jej syntetycznego przedstawiania. A przede wszystkim wyposaża studenta architektury – a później twórczo działającego architekta, w niezbędne narzędzie wspomagające projektowanie, jakim jest zdolność precyzowania i materializowania własnych wizji przestrzennych i sprawdzenia ich słuszności.

Takiego nauczania rysunku architektonicznego mogą uczyć przede wszystkim architekci, głównie ci, którzy sami posiadając wybitne uzdolnienia w tym zakresie, przeszli również własną trudną drogę twórczego procesu projektowania i realizacji.

Jestem przekonany, że do takich nauczycieli rysunku należy właśnie doc.dr Ryszard Natusiewicz prowadzący od wielu lat ten ważny przedmiot na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Doc.dr Ryszard Natusiewicz posiada na swym koncie bardzo pokaźny i wartościowy dorobek twórczy jako autor lub współautor szeregu projektów architektonicznych na terenie Wrocławia (m.in. Dom Związków Twórczych, budynki mieszkalno-usługowe przy ul. Oławskiej i Małej Obwodnicy, biurowca PZU przy placu Dominikańskim) jak również na obszarze Dolnego Śląska (m.in. fragment nowego centru Oławy, Starego Miasta w Legnicy oraz kościoła w Jeleniej Górze). Wysoka jakość Jego osiągnięć architektonicznych została potwierdzona dwukrotnie przyznaniem nagród Komitetu ds. Urbanistyki i Architektury za dzielnicę Nowy Targ we Wrocławiu.
Kolejnym potwierdzeniem nieprzeciętnej inwencji twórczej było uzyskanie 13 nagród i wyróżnień w konkursach urbanistyczno-architektonicznych, środowiskowych lub ogólnopolskich.

Jednakże główną pasją doc.dr Ryszarda Natusiewicza było rysowanie architektury i jednoczesne nauczanie tej umiejętności kolejnych pokoleń studentów architektury przez blisko 40 lat pracy pedagogicznej.

Z licznych podróży studialnych po Polsce i po Europie, szczególnie po jej południowych krajach jak Grecja, Włochy, Hiszpania oraz podróży po krajach Bliskiego Wschodu i Półn. Afryki /Syria, Liban, Egipt, Algieria i Maroko) przywozi szkicowniki wypełnione świetnymi rysunkami, oddającymi w lapidarnej formie charakter i atmosferę ulic, zespołów architektonicznych czy detali wybranych obiektów.

Interesując się od wielu lat rysunkiem, jakim posługują się architekci dla utrwalenia swoich spostrzeżeń, tych szybko sporządzonych ujęć, które z zasady przewyższają najlepsze ujęcia fotograficzne, gdyż wychwytują i utrwalają to co najważniejsze dla obserwatora – muszę przyznać, że rzadko spotkałem się z tak mistrzowskim przedstawieniem przy pomocy syntetycznego szkicu charakteru rysowanej architektury – jak to czyni doc. dr Ryszard Natusiewicz. Nie ogranicza się zresztą wyłącznie do samej architektury. W Jego rysunkach, to co zwykle stanowi jej tło, krajobraz w szerokim pojęciu, doskonale harmonizuje sposobem traktowania z podstawowym tematem, stanowiąc integralną część kompozycji.

Ten rodzaj widzenia i rysowania architektury stara się doc.dr R.Natusiewicz przekazać i wpoić swoim uczniom. Oglądając ich dorobek można się przekonać, że odnosi na tym polu od wielu lat znakomite sukcesy. I mimo że wpływ mistrza jest w rysunkach Jego wychowanków doskonale widoczny, mamy tu raczej do [czynienia] z rozwijaniem talentów, a nie ich gaszeniem własną osobowością. Po prostu tworzenie specyficznej szkoły rysunku architektonicznego, operującego dobrą perspektywą, ciekawymi ujęciami i godną podziwu sprawnością, nadającą tym rysunkom świeżości.

Dorobek wspólnie spędzonych ze studentami plenerów na terenach wielu miast polskich, ilustrowany kilku wydanymi już albumami posiada nie tylko dydaktyczna wartość, ale jest pokazem wyjątkowego zaangażowania uczącego i uczących się w ten rodzaj dokumentowania architektury.
Doc.dr Ryszard Natusiewicz utrwalił swój talent w wielu wydanych już albumach, część z nich znajduje się obecnie w druku, powiększając od wielu lat swój dorobek w tym zakresie (w sumie ponad 1000 rysunków!).

Stał się tym samym nie tylko propagatorem tej niezwykle istotnej w architekturze dyscypliny, ale również – poprzez konsekwentne zajmowanie się tematyką skoncentrowana na wielu zabytkowych obiektach o ich wielkiej wartości historycznej i architektonicznej – propagatorem i w Polsce i poza jej granicami – polskiego dorobku kulturowego.

Uważając doc.dr Ryszarda Natusiewicza za jednego z najlepszych rysowników architektury oraz zaliczając Go do czołowych pedagogów w zakresie nauczania rysunku na Wydziałach Architektury jestem w pełni przekonany, że zasłużył już dawno na otrzymanie stanowiska profesora nadzwyczajnego na Politechnice Wrocławskiej.

/… / Prof.zw. Witold Cęckiewicz
ul. XX xx
Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.