Archontologia

Z Felczak story
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Archontologia to studium historycznych urzędów i ważnych stanowisk w państwowych, międzynarodowych, politycznych, religijnych i innych organizacjach i społeczeństwach. Obejmuje chronologię, sukcesję urzędników, ich biografie i powiązane dokumenty.


Nauki i historia polityczna byłyby mało poważne i niezrozumiałe bez wskazania głównych aktorów. W wielu przypadkach tymi aktorami byli ci, którzy albo zasiadali na tronie, albo cieszyli się wielkim poparciem w wyborach, albo gwałtownie przejęli władzę, gdy pozwalały na to okoliczności. Zawsze byli tacy, którzy sprawowali ważne urzędy państwowe, publiczne i partyjne, ci, którzy sprawowali władzę absolutną, ci, którzy byli ograniczeni w swoich działaniach przez prawo lub tradycję. Ta kategoria zwana potocznie „władcami” była przedmiotem badań chronologii naukowej przez długi czas. Zainteresowanie studiowaniem życiorysów władców pojawiło się na długo zanim stało się częścią historii i chronologii jako dyscyplin akademickich. To szczególne zainteresowanie studiowaniem chronologii głów państw, rządów, ministerstw i innych urzędów można rygorystycznie zdefiniować jako chronologię instytucjonalną, a nawet jako archontologię (z greckiego αρχων (archon), co oznacza władcę; stosowany specjalnie dla najwyższych sędziów, jak w Atenach , a nawet królów, jak w Cimmerian Bosporus).

[...]

Zobacz także

Linki zewnętrzne