A życie toczy się dalej…

Spis treści   I. Dzieciństwo II. 1. września 1939 – 1. sierpnia 1944 III. Powstanie Warszawskie IV. Z Pruszkowa – do Szkoły Teatralnej V. W teatrach Warszawy i Wrocławia VI. Małżeństwo z Tadeuszem VII. Teatr, film i telewizję przesłania cień choroby I. Dzieciństwo Czasem wydaje mi się, że wystarczy tylko uchylić jakieś ukryte drzwi, żeby …

Wspomnienia „Wołłka” 1944

Spis treści 1. Słowo wstępne łączniczki Armii Krajowej „Basi Chęcińskiej” 2. Pamiętnik „Powstanie Warszawskie” 1 sierpnia 1944 roku – wtorek, godzina. „W” – 17 2 sierpnia – środa 3 sierpnia – czwartek 4 sierpnia – piątek 5 sierpnia – sobota 6 sierpnia – niedziela 7 sierpnia – poniedziałek 8 sierpnia – wtorek 9 sierpnia – …

Ewolucja formy architektonicznej osiedli wrocławskich 1960-1979

Stefan Müller   Jest sprawą znamienną, że we Wrocławiu na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, obserwowaliśmy znaczną ewolucję w sposobie kształtowania osiedli mieszkaniowych, jak również zmianę uformowań architektonicznych budynków mieszkalnych. Zmiany te mają swoje źródło przede wszystkim w wprowadzaniu nowych technologii wznoszenia budynków, jak również w stopniowym przechodzeniu inwestorów z terenów ongiś zabudowanych na tereny podmiejskie lub wręcz rolnicze oraz …

Powstańcze wspomnienia – Warszawa 1944

Pamięci Eiżuni Scheing – „Ciareczki” wychowanki Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Królewny Anny Wazówny w Warszawie, zamordowanej przez Gestapo w 1943 roku. W czerwcu 1944 roku matura (świadectwo dojrzałości wystawione w czerwcu następnego roku przez Kuratorium Łódzkie) uwieńczyła dwuletnią naukę na tajnych kompletach, prowadzonych przez wspaniałych pedagogów jednej ze znakomitych szkół warszawskich. Jej dyrektorka – …