Życiorys Ryszarda Natusiewicza

Syn Jana i Wandy z Kołłątajów z Berdowszczyzny (na południe od Łunny n/Niemnem) – profesor zwyczajny. architekt urodzony 12 lutego 1927 r. w Grodnie nad Niemnem, studiował w latach 1947-1952 na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Po uzyskaniu dyplomu architekta, magistra nauk technicznych, został zatrudniony na tejże uczelni jako asystent, następnie starszy asystent, adiunkt, docent, a …