Natusiewicz Ryszard

  Natusiewicz Ryszard (12.07.1927-6.10.2008)
ojciecNatusiewicz Jan 1894
matka: Kołłątajówna Wanda
brat: Natusiewicz Jan 1918
brat: Natusiewicz Marian
żona: Pałysińska Alicja
syn: Natusiewicz Marek Andrzej

    
    

Strony dzieciństwa: Czeszczewlany, Małyszczyzna, Grodno...


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.